Chef för stöd i boendet

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Stöd i boendet
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.