Beslut: Chef för stödboende

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Boende-, kris- och missbrukartjänster Stöd i boendet Bedömning och placering inom stöd i boendet Chef för stödboende

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.