Chef för stödboende

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Boendeservice för bostadslösa
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.