Chef för stödboende

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri- och missbrukartjänster Stöd i boendet Boendeservice inom missbrukarvården Chef för stödboende
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv