Chef för stödtjänster

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Förvaltning Stödtjänster Chef för stödtjänster
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv