Chef för tjänster för unga och vuxensocialarbete

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Tjänster för unga och vuxensocialarbete
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.