Chef för tjänster inom affektiva störningar

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Tjänster inom affektiva störningar
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.