Chef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri- och missbrukartjänster Missbrukartjänster Poliklinikerna för missbrukarvård Missbrukarvårdens efterrehabilitering Chef
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv