Chefen för småbarnspedagogik område 7.1

Sektorn för fostran och utbildning
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning område 7.1
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.