Hoppa till huvudinnehåll

Direktionen för affärsverket byggtjänsten (Stara)

Nämnder och direktioner

Direktionen för affärsverket byggtjänsten sköter beslutsfattandet för affärsverket Stara. Affärsverket byggtjänsten ingår i centralförvaltningen.

Stadsstyrelsen väljer medlemmar och ersättare till direktionen för en mandatperiod på två år.

Direktionen har fem medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare.

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
26.10.2023 16:00
09.11.2023 16:00
14.12.2023 16:00

Medlemmar: Direktionen för affärsverket byggtjänsten