Direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningen

Nämnder och direktioner

Direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten ansvarar för affärsverkets förvaltning och verksamhet samt organisering av intern tillsyn.

Stadsstyrelsen väljer direktionens medlemmar och ersättare samt ordförande för en mandatperiod på två.

Direktionen har fem medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare.

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
05.12.2023 15:00 Öppna föredragningslistan

Medlemmar: Direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningen