Direktionen för affärsverket Palvelukeskus Helsinki

Nämnder och direktioner

Direktionen för affärsverket Palvelukeskus Helsinki sköter affärsverkets beslutsfattande. Affärsverket servicecentralen ingår i centralförvaltningen.

Stadsstyrelsen väljer medlemmar och ersättare till direktionen för en mandatperiod på två år.

Direktionen har fem medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare.

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
13.12.2023 12:30

Medlemmar: Direktionen för affärsverket servicecentralen