Protokoll Direktionen för trafikaffärsverket 15/2020 24.09.2020

Mötestid: 24.09.2020 - 08:00
Mötesplats: Vallilan varikko, Hämeentie 86, 3. krs nh. Liike

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

02.10.2020