Direktör för familje- och socialtjänster

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Servicehelheten familje- och socialtjänster
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.