Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.