Direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.