Direktören för gymnasie- och yrkesutbildningen och den fria bildningen

Sektorn för fostran och utbildning
Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.