Direktören för svenska servicehelheten

Sektorn för fostran och utbildning
Svenska servicehelheten
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.