Ekonomi- och planeringschef

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ekonomi- och planeringstjänster
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.