Ekonomi- och planeringdirektör

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Förvaltning Ekonomi-, strategi- och planeringstjänster Ekonomi- och planeringdirektör
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv