Enhetschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Tjänster och tillstånd Invånar-och företagstjänster Bostadstjänster Enhetschef
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv