Beslut: Enhetschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten räddningsväsendet Riskhantering Ledningstjänster för  beredskaps- och befolkninsskydd Enhetschef

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.