Enhetschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten räddningsväsendet Riskhantering Olycksförebyggande tjänster Enhetschef

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.