Enhetschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Affärsverket byggtjänsten Stadstekniskt underhåll Enhetschef

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.