Enhetschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Förvaltning Förvaltningstjänster Stödet för beslutsfattande Enhetschef
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv