Enhetschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Byggnader och allmänna områden SV_Tilat -palvelu SV_Asuntoyksikkö Enhetschef
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv