Enhetschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Byggnader och allmänna områden SV_Yleiset alueet -palvelu SV_Projektirakennuttaminen-yksikkö Enhetschef

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.