Anna Vuorjoki

Ersättare Vänsterförbundets fullmäktigegruppen

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Varajäsen, Kaupunginvaltuusto
Stäng