Byoma Tamrakar

Ersättare Svenska folkpartiets fullmäktigegruppen

Ersättare, Helsingfors stadsfullmäktige
Stäng