Laura Finne-Elonen

Ersättare Svenska folkpartiets fullmäktigegruppen

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Ersättare, Helsingfors stadsfullmäktige
Stäng