Laura Kolehmainen

Ersättare Vänsterförbundets fullmäktigegruppen

2023

2022

2021

Stäng

Jäsen, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Varajäsen, Kaupunginvaltuusto
Stäng