Laura Rissanen

Ersättare Samlingspartiets fullmäktigegruppen

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Ersättare, Helsingfors stadsfullmäktige
Stäng