Laura Varjokari

Ersättare Samlingspartiets fullmäktigegruppen

Puheenjohtaja, Social- och hälsovårdsnämndens sektion
Puheenjohtaja, Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för individärenden
Varajäsen, Kaupunginvaltuusto
Varajäsen, Sosiaali- ja terveyslautakunta
Varajäsen, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta
Stäng