Maaret Castrén

Ledamot Samlingspartiets fullmäktigegruppen
Maaret Castrén. Kuva: Pertti Nisonen

2024

2023

2022

2021

Stäng

Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden
Stäng