Marcus Rantala

Ledamot Svenska folkpartiets fullmäktigegruppen
Rantala, Marcus

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Ordförande, Direktionen för svenska arbetarinstitutet
Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Helsingfors stadsstyrelse
Ledamot, Stadsstyrelsens näringslivssektion
Stäng