Matias Pajula

Ledamot Samlingspartiets fullmäktigegruppen
Pajula, Matias

2023

2022

2021

2019

2018

Stäng

Ersättare, Helsingfors stadsstyrelse
Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Stadsstyrelsens näringslivssektion
Stäng