Matti Niiranen

Ersättare Samlingspartiets fullmäktigegruppen
Matti Niiranen
E-post:
matti@mattiniiranen.fi

2023

2022

2021

2019

2018

2017

Stäng

Stäng

Jäsen, Sosiaali- ja terveyslautakunta
Jäsen, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta
Varajäsen, Kaupunginvaltuusto
Stäng