Meri Valkama

Ersättare Vänsterförbundets fullmäktigegruppen

Ersättare, Helsingfors stadsfullmäktige
Ersättare, Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden
Stäng