Mia Haglund

Stadsfullmäktigegruppens ordförande Vänsterförbundets fullmäktigegruppen
Haglund, Mia

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Ersättare, Helsingfors stadsstyrelse
Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Stadsmiljönämnden
Stäng