Mika Ebeling

Stadsfullmäktigegruppens ordförande Kristdemokraternas fullmäktigegruppen
Mika Ebeling. Kuva: Pertti Nisonen

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Ledamot, Finska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning
Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Stäng