Mikael Jungner

Stadsfullmäktigegruppens vice ordförande Liike Nyt Helsingfors
Mikael Jungner. Kuva: Pertti Nisonen

2024

2023

2022

2021

Stäng

Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Revisionsnämnden
Stäng