Minja Koskela

Ledamot Vänsterförbundets fullmäktigegruppen
Koskela, Minja

2023

2022

2021

Stäng

Stäng

Jäsen, Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
Jäsen, Kaupunginhallitus
Jäsen, Kaupunginvaltuusto
Stäng