Mirita Saxberg

Ledamot Samlingspartiets fullmäktigegruppen
Saxberg, Mirita

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Nämnden för fostran och utbildning
Stäng