Nils Torvalds

Ersättare Svenska folkpartiets fullmäktigegruppen

Ersättare, Helsingfors stadsfullmäktige
Stäng