Nina Suomalainen

Ledamot Samlingspartiets fullmäktigegruppen
Suomalainen, Nina

2024

2023

2022

2021

Stäng

Vice ordförande, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Stäng