Nora Grotenfelt

Ledamot Svenska folkpartiets fullmäktigegruppen
Grotenfelt, Nora

2024

2023

2022

2021

Stäng

Puheenjohtaja, Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning
Jäsen, Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Jäsen, Kaupunginvaltuusto
Stäng