Otto Meri

Stadsfullmäktigegruppens vice ordförande Samlingspartiets fullmäktigegruppen
Meri, Otto

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Ordförande, Sektionen för byggnader och allmänna områden
Ersättare, Helsingfors stadsstyrelse
Ersättare, Stadsstyrelsens näringslivssektion
Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Stadsmiljönämnden
Stäng