Ozan Yanar

Stadsfullmäktigegruppens vice ordförande Gröna förbundets fullmäktigegruppen
Yanar, Ozan

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Puheenjohtaja, Finska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning
Varapuheenjohtaja, Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Jäsen, Kaupunginvaltuusto
Varajäsen, Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
Varajäsen, Kaupunginhallitus
Varapuheenjohtaja, Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Stäng