Petra Malin

Stadsfullmäktigegruppens vice ordförande Vänsterförbundets fullmäktigegruppen
Malin, Petra

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Nämnden för fostran och utbildning
Stäng