Pia Pakarinen

Ledamot Samlingspartiets fullmäktigegruppen
Pakarinen, Pia

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Ersättare, Helsingfors stadsstyrelse
Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Stadsstyrelsens näringslivssektion
Stäng